tra hóa đơn tiền điện miền bắc

Thông báo về việc miễn phí Visa ngắn hạn cho người dân thuộc 10 quốc gia ASEAN. Hồ sơ xin visa 5 năm theo dạng đại đô thị bắt buộc phải đăng ký online.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày