cửa hàng viettel bình thạnh

Giới thiệu mô hình hệ thống AUN-IQA Asean University Network – AUN Hệ thống đại học ASEAN ( The ASEAN University Network - AUN ).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày