cai vay - cai vay:

Đáo hạn là khái niệm thường gặp khi bạn đi vay tiền ở các ngân hàng.. đáo hạn ngân hàng đó là: Đáo hạn ngân hàng là ngày đến hạn phải thanh toán tiền nợ của khách hàng,. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho ngày đáo hạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày