vay tín chấp tiêu dùng - vay tín chấp tiêu dùng:

Cách ứng tiền Viettel 100.000 đồng bằng dịch vụ Airtime Credit sẽ giúp bạn. Hy vọng cách ứng tiền của Viettel trên đây sẽ cứu nguy cho bạn trong những.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày