lãi suất vay ngân hàng hiện nay là bao nhiêu

The average salary for the role of Credit Risk Analyst at BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam in London, United Kingdom is £40,800.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày