o ma cam nam xai

Chúng ta đã từng nghe nói rất nhiều đến dịch vụ cầm cố sổ đỏ nhà đất nhưng không phải ai cũng hiểu rõ một cách cơ bản về khái niệm cầm cố nhà đất là gì?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày