chỉ cần người yêu tôi

SONG PHỦ ĐAO là hai vẩy của hàng nội (hàng quách) nằm chụm đầu vào nhau.. GIÁP THỚI PHÒNG ĐAO :là một hàng vẩy tại thới đi đều lên qua cựa và ôm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày