tháp tiền

Tin tức Thời sự quốc tế mới, nổi bật nhất trong ngày hôm nay.. bộ vào bang Colorado và khu vực Trung Tây nước Mỹ trong ngày 26/11 đã làm tê liệt hoạt động.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày