vietcombank lãi suất vay 2019

Chuyển đến Lãi suất vay tiền bằng cmnd và sổ hộ khẩu? - Khi vay tiền bằng CMND và sổ hộ khẩu mà. vay được tính dựa theo thời hạn vay, và.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày