ban tra gop xe

Ngoài ngân hàng ra, các tổ chức tín dụng bao gồm các công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty cho thuê tài chính, quỹ đầu tư, công ty.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày