vietcom bank.com.vn - vietcom bank.com.vn: go ung dung - go ung dung:

Những tác dụng đồn thổi về xuyên sơn giáp như trị bệnh đái tháo. Download this file (Vay te te nhung dieu chua biet- Tran Quang Phuong1.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày