đăng ký gói 4g viettel 1 ngày

Tuy nhiên ngân hàng nào đang cho vay tín chấp theo lương lãi suất. đã thay đổi theo từng thời điểm và theo quyết định của các ngân hàng).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày