khuong ngoc phim

Bạn đã từng gặp khó khăn trong việc quản lý tiền bạc và cân đối chi tiêu?. Eker, doanh nhân - diễn giả - tác giả cuốn best-seller "Bí mật tư duy triệu phú".. do tài chính, việc đầu tiên cần làm là lên kế hoạch sử dụng tiền bạc một cách hợp lý.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày