thủ tục vay tiền techcombank tháng 5 là cung gì trong 12 cung hoàng đạo

Em làm việc cho một công ty, bắt đầu ký hợp đồng vào đầu tháng 8, đến đầu tháng 8 này là hết hạn hợp đồng. Nếu hết hạn hết đồng em không muốn ký tiếp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày