vay den - vay den:

Trong thị trường chứng khoán khớp lệnh liên tục được hiểu là so sánh lệnh mua và lệnh bán và thực hiện ngay nếu có lệnh đối ứng giá thoả mãn tốt nhất đang.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày