phan so toi gian la gi

Tôi dùng iphone 7, ios 12.3.1, google map 5.22.7. Trên google map không hiện mũi tên điều hướng, chỉ hiện chấm xanh thôi. Có ai biết cách.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày