diễn viên chuyện tình lọ lem trung quốc

Tại sao mua tiêu đen tại “Mua Hạt Tiêu Ngon” +Nhiều bạn nhận định là mua hạt tiêu dễ mà chỉ cần vô chợ hay siêu thị là có sẵn. Thế nên sao.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày