vay tien nong gop tuan

về chuyển khoản hoá đơn trên 20 triệu- Kế toán - Kiểm toán.. chị đấy mới trả 5 triệu kia thì tại thời điểm năm thứ 4 đó chị phải loại cả 25 triệu mà năm. Xét về luật thuế, căn bản thì chỉ được khấu trừ/số tiền đã chuyển khoản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày