mượn tiền ngân hàng

Thủ tục làm lại sim VinaPhone bị mất, hỏng có đơn giản không? Có mất nhiều thời gian để làm lại sim VinaPhone không? Đến đâu để làm lại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày