so chung minh thu

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên được sử dụng nhằm ghi lại toàn bộ những thỏa thuận của bên có nhu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày