bảo hiểm nhân thọ viettel

Bạn có thể đăng nhập để giao dịch ngay sau khi tạo tài khoản online thành công. Nhân viên chăm sóc hỗ trợ và hướng dẫn về dịch vụ của VNDIRECT.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày