vay tiền xây nhà vietcombank 2019 tìm hiểu ngân hàng vietcombank

+ Máy khách chỉ cần chạy bản VNC Viewer (không cần cài đặt) là có. kết thúc quá trình cài đặt VNC Server yêu cầu chúng ta kết nối Internet.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày