vay tien khong can chung minh thu nhap hcm

Giải ngân là nhận được tiền khi hoàn thành từng bước trong kế hoạch hoặc dự án , là giải quyết tiền bạc theo. Nếu Thấy Hay - Chia Sẻ Ngay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày