gấp hình trái tim bằng tiền

Tuyển dụng nhân viên quản lý đơn hàng thu nhập cao chế độ hấp dẫn - Tìm kiếm việc làm nhân viên quản. Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng [Ngành May Mặc].

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày