tuyen tai xe binh duong

Cách đăng ký mạng SIM VinaPhone - 3G, 4G trong 1 ngày, 1 tháng, 1 năm. Làm thế nào để quý khách sở hữu được SIM 3G, 4G? Hãy cùng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày