lãi suất ngân hàng tpbank - lãi suất ngân hàng tpbank:

Chuyển đến Đối với cá nhân cư trú có hợp đồng lao động trên 3 tháng - Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập. đồng thỏa thuận mức phụ cấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày