oto may tron be tong

Cập nhật mới nhất thông tin về mức lãi suất vay tín chấp VPBank 2019 và chính. tín chấp VPBank chắc chắn sẽ đáp ứng tốt nhu cầu vay tiêu dùng tín chấp của.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày