mua nha duoi 500 trieu vung tau

Hiện trạng nợ công của Việt Nam đang ở mức nào? Khả năng trả ra sao? Những bài học và cảnh báo và giải pháp gì? Chuyên gia kinh tế,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày