đáo hạn thẻ visa

Không ít lần người dùng Mobifone rơi vào tình huống đang nhắn tin, gọi. theo theo hướng dẫn sau đây để ứng tiền, mượn tiền từ Mobifone.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày