công thức tính vòng quay vốn lưu đông là gì kiểm tra khuyến mại trên sim viettel

Theo phân tích của Fiin Group, trên thị trường tài chính tiêu dùng hiện. ương Nguyễn Tú Anh cũng đã cảnh báo, tỷ trọng tín dụng tiêu dùng đã.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày