thêm bao nhiêu lâu live

Thông tin PGD Nguyễn Huễ Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Địa chỉ Số 08 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố HCM.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày