ro vau - ro vau:

Vay vốn kinh doanh nhỏ ở đâu? NỘI DUNG CÂU HỎI:. hoạt động kinh doanh. Xin cho hỏi tôi cần những điều kiện gì và tôi có thể vay vốn ở ngân hàng nào?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày