bảng kế hoạch chi tiêu hàng tháng

ĐẶC ĐIỂM. Bao gồm gần 157 kênh truyền hình trong và ngoài nước (trong đó có hơn 52 kênh chuẩn HD). Xem miễn phí các nội dung: Phim truyện (của FPT),.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày