vay tien tra gop qua the atm

Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu. thực hiện thu tiền ứng hang bằng tiền mặt ( phiếu thu) và chuyển tiền cho khách. Thanh toán tiền mặt trên 20 triệu, thuế GTGT đầu vào vẫn được khấu trừ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày