nộp hồ sơ hưởng bhxh 1 lần ở đâu

Chuyên bàn làm việc văn phòng chính hãng Govi, bàn văn phòng thiết kế với.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày