alo phu kien - alo phu kien:

xuất khẩu lao động Nhật Bản, lương dao động 28 đến 35 triệu, chọn. Chi phí đi lại: thông thường ký túc xá cho lao động sẽ được xí nghiệp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày