tuyển dụng viettel store 2018 thu tuc doi chung minh thu nhan dan

Điều kiện vay tín chấp ngân hàng vietcombank, techcombank, đông á,. Khoản vay tiêu dùng tối đa trong điều kiện của khách hàng, Thời hạn vay 12 – 48 tháng. 2019-06-01 - Hồ sơ vay tín chấp tại các ngân hàng -Dịch vụ cho vay tiêu dùng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày