xem ngay sua nha thang 9/2018

Để biết thêm về các thông tin khác của [Job Giao hàng], mời các bạn click và các mục sau: 1. Ứng tuyển và phỏng. GHTK Zone9 chào bạn, bạn muốn đăng ký ở khu vực nào ạ? · 1 năm.. Đoàn Nhật Trường ở đà nẵng thì sao ad. · 1 năm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày