cách tính lãi suất khi vay mua nhà cách vay tiền qua thẻ tín dụng

Giấy nhận tiền mặt – Chia sẻ mẫu giấy biên nhận tiền sử dụng khi giao. như: Giấy nhận tiền từ việc đặt cọc, giấy nhận tiền trong việc vay nợ,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày