cong thuc tinh suat dien dong cua nguon

Tỷ lệ khóa của Bạo Vũ lê hoa được cải thiện đáng kể, lúc này bạn sẽ có nhiều cơ hội khóa kỹ năng của đối thủ trong suốt 3.5 giây đầu trận đấu. Cách xếp kỹ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày