vay tien theo bang luong

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay việc lựa chọn được đồ sơ sinh cho bé phù hợp với điều kiện kinh tế của mỗi gia đình là điều mà các bà mẹ thường rất quan.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày