nha cho thue hoc mon 2018

Đơn xin ly hôn thuận tình viết tay hay đánh máy? Tư vấn thủ tục kết hôn với người đã ly hôn ? Phân chia tài sản chung như thế nào ?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày