vảy đại giáp ngậm ngọc

Hướng dẫn cách chơi, lên đồ, combo đánh, mẹo hay, bảng ngọc bổ trợ cho Olaf đi rừng mùa 9 - 2019 cùng những tướng khắc chế Olaf tốt nhất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày