cách tính lãi suất ngân hàng khi vay

Sản phẩm - Vận tải hành khách và hàng hóa toàn tuyến Thanh Thủy - Mỹ Đình, Tiến Hồng gọi là có. Đặt xe từ 16 đến 54 chỗ, thuê xe du lịch, đám cưới đám hỏi,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày