thanh toán bhxh một lần ở đâu

Đặc biệt khi mua hầu hết các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cho bé hiện nay cần phải tham gia cùng. Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày