tình ca du mục triều linh mp3 làm chứng minh thư mới

Phí thường niên: 1.000.000 VND/năm/ user (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Phí được tính bằng VND hoặc ngoại tệ tương đương theo tỷ giá do VCB công.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày