đơn vay tiền công đoàn

Hoặc vay tín dụng theo giấy phép kinh doanh,… Vạy thế chấp tài sản. Hình thức vay này khác hẳn với vay theo tín chấp. Hình thức vay này cần có tài sản đảm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày