tin mới nhất về triêu tiên

Lãi suất:............ 4.. Nợ gốc và lãi được thanh toán trong nhiều kỳ trả góp. Tiền lãi.. Ngày đề nghị thanh toán được Home Credit đề xuất tại.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày