tư thế go down là gì

Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung, TTCSKH Điện lực miền. nhánh số 0400101394-027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày