cách tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần 2018 chu tiển facebook

Ý nghĩa 4 số đuôi điện thoại nói lên điều gì? cách tính 4 số cuối điện thoại giúp. ý nghĩa 4 số cuối sim điện thoại và cách để tìm được sim số đẹp, sim hợp tuổi.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày